O Senior Care Festu

Odborná část

Senior Care Fest se skládá z odborné konference s workshopy a z výstavy, to vše zaměřené na péči o naše seniory. Představíme zde řadu témat z oblasti péče o seniory, jako jsou fyzioterapie, progresivní přístupy k tréninku paměti a prostorové orientace seniorů, nové možnosti diagnostiky a terapie duševních onemocnění u seniorů, využití virtuální reality v aktivizaci seniorů či využití umělé inteligence a strojového učení v medicínské praxi a ve zdravotnických službách.

Událost shromažďuje odborníky z oblasti domácí i institucionální péče, významné vědecké kapacity, inovativní poskytovatele řešení pro seniory a zároveň i odbornou veřejnost a studenty, kteří hledají hlubší pochopení současných trendů a dostupných služeb v této oblasti.

Veřejná část

Blížíte se do důchodového věku? Pečujete o své blízké? Veřejná část festivalu vám přehledně představí možnosti, které dnešní doba nabízí.

Přijďte a objevte spolu s námi ty nejlepší způsoby, jak poskytnout naší starší generaci nejlepší možnou péči.

Partneři

Komunitní partneři

Pořádají

Řečníci

Vystoupí více než 35 řečníků.

Prof. RNDr. Aleš Benjamín Stuchlík, PhD., DSc.Neurovědec a neurokouč | Akademie věd České republiky

Aleš Stuchlík je neurovědec, který se již 26 let aktivně zabývá vědou o mozku. Jeho hlavním zaměřením jsou učení a paměť, tj. procesy ukládání poznatků, dovedností a zlepšování znalostí a chování. V roce 2016 byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze. Jeho výzkumné práce, publikace a patenty získaly uznání odborné veřejnosti, přičemž byly citovány více než tisíckrát v odborné literatuře (h-index: 23).
Profesor Stuchlík se také věnuje koučování, přednášení a mentoringu. Jeho touhou je spojit akademické poznatky s běžným životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život. Využívá moderní poznatky o lidském mozku a propojuje je s motivačním přístupem a rovnocenným partnerstvím se svými klienty. Své koučovací dovednosti si osvojil prostřednictvím výcviků individuálního a týmového koučování v akreditované škole Koučink Centrum. Dále je neustále zdokonaluje prostřednictvím intenzivní praxe a dalšího vzdělávání v rámci mezinárodní federace koučů (ICF), jejíž je členem.
Díky svým dlouholetým zkušenostem s výukou na Univerzitě Karlově, přednáškám pro veřejnost a popularizací vědy, má Aleš také lektorskou činnost. Jeho přednášky jsou obohaceny interaktivitou a reflektují jeho bohaté znalosti v dané oblasti.

Prof. RNDr. Aleš Benjamín Stuchlík, PhD., DSc.Neurovědec a neurokouč | Akademie věd České republiky

Aleš Stuchlík je neurovědec, který se již 26 let aktivně zabývá vědou o mozku. Jeho hlavním zaměřením jsou učení a paměť, tj. procesy ukládání poznatků, dovedností a zlepšování znalostí a chování. V roce 2016 byl jmenován profesorem na Karlově Univerzitě v Praze. Jeho výzkumné práce, publikace a patenty získaly uznání odborné veřejnosti, přičemž byly citovány více než tisíckrát v odborné literatuře (h-index: 23).
Profesor Stuchlík se také věnuje koučování, přednášení a mentoringu. Jeho touhou je spojit akademické poznatky s běžným životem a najít praktické využití neurovědy pro lidský život. Využívá moderní poznatky o lidském mozku a propojuje je s motivačním přístupem a rovnocenným partnerstvím se svými klienty. Své koučovací dovednosti si osvojil prostřednictvím výcviků individuálního a týmového koučování v akreditované škole Koučink Centrum. Dále je neustále zdokonaluje prostřednictvím intenzivní praxe a dalšího vzdělávání v rámci mezinárodní federace koučů (ICF), jejíž je členem.
Díky svým dlouholetým zkušenostem s výukou na Univerzitě Karlově, přednáškám pro veřejnost a popularizací vědy, má Aleš také lektorskou činnost. Jeho přednášky jsou obohaceny interaktivitou a reflektují jeho bohaté znalosti v dané oblasti.

closepopup
Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.ČVUT Biomedicína

Lenka Lhotská je vůdčí silou v CIIRC ČVUT, kde spolu s týmem prosazuje pokroky v mnoha oblastech, od časné diagnostiky Alzheimerovy choroby a jiných neurodegenerativních onemocnění, přes využití 5G technologie v medicíně, až po aplikace virtuální reality pro aktivizaci seniorů. Její výzkum kombinuje nástroje umělé inteligence, strojového učení a mobilních technologií s cílem transformovat medicínu a zdravotnické služby. Její práce v oblasti znalostních systémů, sémantické interoperability a elektronické zdravotní dokumentace ukazuje cestu k budoucnosti digitálního zdravotnictví.

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.ČVUT Biomedicína

Lenka Lhotská je vůdčí silou v CIIRC ČVUT, kde spolu s týmem prosazuje pokroky v mnoha oblastech, od časné diagnostiky Alzheimerovy choroby a jiných neurodegenerativních onemocnění, přes využití 5G technologie v medicíně, až po aplikace virtuální reality pro aktivizaci seniorů. Její výzkum kombinuje nástroje umělé inteligence, strojového učení a mobilních technologií s cílem transformovat medicínu a zdravotnické služby. Její práce v oblasti znalostních systémů, sémantické interoperability a elektronické zdravotní dokumentace ukazuje cestu k budoucnosti digitálního zdravotnictví.

closepopup
MUDr. Jitka PolišenskáIKEM

V roce 1997 ukončila studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V roce 2000 složila atestaci z anesteziologie a resuscitace, v roce 2009 v tomto oboru získala specializovanou způsobilost. Od roku 1997 pracuje na Klinice anesteziologie a resuscitace IKEM. Na klinice anesteziologie a resuscitace a klinice kardiochirurgie se věnuje podpůrné a paliativní péči pro indikované pacienty.

MUDr. Jitka PolišenskáIKEM

V roce 1997 ukončila studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze. V roce 2000 složila atestaci z anesteziologie a resuscitace, v roce 2009 v tomto oboru získala specializovanou způsobilost. Od roku 1997 pracuje na Klinice anesteziologie a resuscitace IKEM. Na klinice anesteziologie a resuscitace a klinice kardiochirurgie se věnuje podpůrné a paliativní péči pro indikované pacienty.

closepopup
Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví

Dr. Fajnerová je vizionářkou v oblasti neuropsychiatrie a vedoucí Centra výzkumu virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách v Národním ústavu duševního zdraví. Průkopnický výzkum zaměřený na pochopení kognitivních procesů, jako jsou prostorová orientace a paměť, otevírá nové možnosti pro diagnostiku a léčbu duševních onemocnění. Její průlomové metody posilují paměť seniorů, podporují jejich jasnost mysli a posouvají hranice rehabilitace kognitivního deficitu.

Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.Národní ústav duševního zdraví

Dr. Fajnerová je vizionářkou v oblasti neuropsychiatrie a vedoucí Centra výzkumu virtuální reality v duševním zdraví a neurovědách v Národním ústavu duševního zdraví. Průkopnický výzkum zaměřený na pochopení kognitivních procesů, jako jsou prostorová orientace a paměť, otevírá nové možnosti pro diagnostiku a léčbu duševních onemocnění. Její průlomové metody posilují paměť seniorů, podporují jejich jasnost mysli a posouvají hranice rehabilitace kognitivního deficitu.

closepopup
Martin KotekČVUT | Asociace virtuální a rozšířené reality

Martin Kotek je spoluautorem aplikace VIREAS pro psycho-spirituální potřeby seniorů, vyvinuté ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a ČVUT. Jeho iniciativa přináší inovativní řešení a podporu pro zlepšení života seniorů prostřednictvím virtuální reality.

Martin KotekČVUT | Asociace virtuální a rozšířené reality

Martin Kotek je spoluautorem aplikace VIREAS pro psycho-spirituální potřeby seniorů, vyvinuté ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a ČVUT. Jeho iniciativa přináší inovativní řešení a podporu pro zlepšení života seniorů prostřednictvím virtuální reality.

closepopup
Mgr. Soňa H. MorawitzováNADACE KRÁSA POMOCI

Dlouhodobě se zabývá seniorskou tématikou, mezigeneračními vztahy a problematikou zaměstnávání osob ve vyšším věku. Má zkušenosti jak z přímé péče o seniory v institucích a domácím prostředí, tak s koordinační činností. V současné době působí na pozici ředitelky Nadace Krása pomoci, jejíž vizí je důstojné stárnutí pro naše prarodiče a vnímání stáří jako plnohodnotné součásti života.

Mgr. Soňa H. MorawitzováNADACE KRÁSA POMOCI

Dlouhodobě se zabývá seniorskou tématikou, mezigeneračními vztahy a problematikou zaměstnávání osob ve vyšším věku. Má zkušenosti jak z přímé péče o seniory v institucích a domácím prostředí, tak s koordinační činností. V současné době působí na pozici ředitelky Nadace Krása pomoci, jejíž vizí je důstojné stárnutí pro naše prarodiče a vnímání stáří jako plnohodnotné součásti života.

closepopup
Omluvena | doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.Předsedkyně Gerontologické a geriatrické společnosti

Iva Holmerová je česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. Vede Gerontologické centrum v Praze 8 a přednáší na Fakultě humanitních studií UK.

Omluvena | doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.Předsedkyně Gerontologické a geriatrické společnosti

Iva Holmerová je česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. Vede Gerontologické centrum v Praze 8 a přednáší na Fakultě humanitních studií UK.

closepopup
Mgr. Denisa LeškováStudia nových médií, Univerzita Karlova

Denisa Lešková v rámci obhajoby své diplomové práce provedla výzkum využití imersivních technologií v Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Praze. Objevila problematické aspekty, které je nutné mít na paměti při práci s virtuální realitou v geriatrických zařízeních, aby se jejich využití nevymklo z ruky

Mgr. Denisa LeškováStudia nových médií, Univerzita Karlova

Denisa Lešková v rámci obhajoby své diplomové práce provedla výzkum využití imersivních technologií v Domově pro seniory Elišky Purkyňové v Praze. Objevila problematické aspekty, které je nutné mít na paměti při práci s virtuální realitou v geriatrických zařízeních, aby se jejich využití nevymklo z ruky

closepopup
Mgr. Hedvika JakešováNutriční specialistka

Mgr. Hedvika Jakešová se věnuje v soukromé praxi především preventivní výživě, výživě nemocnýchh a úpravě celkové životosprávy s důrazem na zvýšení fyzické a psychické pohody.

Mgr. Hedvika JakešováNutriční specialistka

Mgr. Hedvika Jakešová se věnuje v soukromé praxi především preventivní výživě, výživě nemocnýchh a úpravě celkové životosprávy s důrazem na zvýšení fyzické a psychické pohody.

closepopup
Mgr. Viktor Kubát, MBAMístopředseda Dohled na dosah, z.s.
Mgr. Viktor Kubát, MBAMístopředseda Dohled na dosah, z.s.
closepopup
Mgr. Jana VargováZdravotně sociální pracovnice Fakultní nemocnice Motol

Mgr. Jana Vargová se věnuje seniorům jako zdravotně sociální pracovnice a 13 let vede tým zdravotně sociálních pracovníků ve FN Motol.
Ve své diplomové práci se věnovala komunikaci se seniory v kontextu zdravotně - sociální péče.

Mgr. Jana VargováZdravotně sociální pracovnice Fakultní nemocnice Motol

Mgr. Jana Vargová se věnuje seniorům jako zdravotně sociální pracovnice a 13 let vede tým zdravotně sociálních pracovníků ve FN Motol.
Ve své diplomové práci se věnovala komunikaci se seniory v kontextu zdravotně - sociální péče.

closepopup
Mgr. Jana Řeháková Fučíková Ministerstvo práce a sociálních věcí

pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti, kde se zabývá agendou seniorské politiky. Je tajemnicí sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, také Pracovní skupiny pro seniory a otázky stárnutí. Podílela na zpracování Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025, Strategii sociálního začleňování 2021-2030 a jejím Akčním plánu. V minulosti pracovala jako vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek, vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na Úřadu práce ČR, také jako lektorka nepojistných sociálních dávek, ve své dřívější praxi se zaměřovala na bytové a rodinné právo.

Mgr. Jana Řeháková Fučíková Ministerstvo práce a sociálních věcí

pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí v oddělení koncepce rodinné politiky a služeb péče o děti, kde se zabývá agendou seniorské politiky. Je tajemnicí sekretariátu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, také Pracovní skupiny pro seniory a otázky stárnutí. Podílela na zpracování Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025, Strategii sociálního začleňování 2021-2030 a jejím Akčním plánu. V minulosti pracovala jako vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek, vedoucí oddělení státní sociální podpory, dávek pěstounské péče a hmotné nouze na Úřadu práce ČR, také jako lektorka nepojistných sociálních dávek, ve své dřívější praxi se zaměřovala na bytové a rodinné právo.

closepopup
Ing. arch. Tomáš EckschlagerArchitekt Prokonstrukt/Senlife/ČVUT

Autorizovaný architekt České komory architektů se specializací na historické objekty a jejich rekonstrukce. Věnoval se rezidenčnímu developmentu a přestavbě historických budov. Od roku 2020 podniká v oblasti poskytování sociálních služeb, v projektu provozování inovativních domovů seniorů pod značkou Senlife je odpovědný za část výstavby a rekonstrukce historických budov. Působí jako vyučující na katedře architektury fakulty stavební ČVUT.

Ing. arch. Tomáš EckschlagerArchitekt Prokonstrukt/Senlife/ČVUT

Autorizovaný architekt České komory architektů se specializací na historické objekty a jejich rekonstrukce. Věnoval se rezidenčnímu developmentu a přestavbě historických budov. Od roku 2020 podniká v oblasti poskytování sociálních služeb, v projektu provozování inovativních domovů seniorů pod značkou Senlife je odpovědný za část výstavby a rekonstrukce historických budov. Působí jako vyučující na katedře architektury fakulty stavební ČVUT.

closepopup
Ing. Jakub ZahradníčekGeria s.r.o.

Ing. Jakub Zahradníček ve zdravotnictví pracuje od roku 2012, kde se primárně věnuje domácí zdravotní péči. Je jednatelem a provozní ředitelem v agenturách domácí zdravotní péče – GERIA a DIANA, které poskytují domácí zdravotní péči v Praze, Třebíči, Svitavách a Brně. Současně je i předsedou správní rady společnosti DIANA TŘEBÍČ o.p.s.. která poskytuje terénní pečovatelskou péči v okrese Třebíč. Od roku 2017 je členem vyjednávacího týmu pro dohodovací řízení o úhradách a regulačních omezení ve skupině poskytovatelů domácích zdravotních služeb.

Ing. Jakub ZahradníčekGeria s.r.o.

Ing. Jakub Zahradníček ve zdravotnictví pracuje od roku 2012, kde se primárně věnuje domácí zdravotní péči. Je jednatelem a provozní ředitelem v agenturách domácí zdravotní péče – GERIA a DIANA, které poskytují domácí zdravotní péči v Praze, Třebíči, Svitavách a Brně. Současně je i předsedou správní rady společnosti DIANA TŘEBÍČ o.p.s.. která poskytuje terénní pečovatelskou péči v okrese Třebíč. Od roku 2017 je členem vyjednávacího týmu pro dohodovací řízení o úhradách a regulačních omezení ve skupině poskytovatelů domácích zdravotních služeb.

closepopup
PhDr. Iveta Krčová, MBA

PhDr. Iveta Krčová, MBA (nar. 1966 v Boskovicích) nejprve vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Později, když rodina již tolik nepotřebovala její „péči“, postupně ukončila kurzy grafologie, krizové intervence, PVŠPS i 2 pětileté psychoterapeutické výcviky.
V práci ji pomáhá orientace v projektivních diagnostických metodách (test stromu, postavy, barev). Zabývá se prací s traumatem a posttraumatickým syndromem. Nyní již dlouhá léta pracuje v Institut klinické a experimentální medicíny na pozici zdravotně-sociální pracovnice. Je odborným garantem pro certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků, koordinátorkou Systému psychosociální a intervenční služby v oblasti zdravotnictví a členkou paliativního týmu IKEM. Aktivně se svými prezentacemi účastní přednáškových seminářů v tematice osvěty sociální a zdravotně sociální práce, syndromu vyhoření, etiky ve zdravotnictví, práce s agresivním pacientem, a dalšími. Svými články přispívá do odborných publikací.

PhDr. Iveta Krčová, MBA

PhDr. Iveta Krčová, MBA (nar. 1966 v Boskovicích) nejprve vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. Později, když rodina již tolik nepotřebovala její „péči“, postupně ukončila kurzy grafologie, krizové intervence, PVŠPS i 2 pětileté psychoterapeutické výcviky.
V práci ji pomáhá orientace v projektivních diagnostických metodách (test stromu, postavy, barev). Zabývá se prací s traumatem a posttraumatickým syndromem. Nyní již dlouhá léta pracuje v Institut klinické a experimentální medicíny na pozici zdravotně-sociální pracovnice. Je odborným garantem pro certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v edukaci diabetiků, koordinátorkou Systému psychosociální a intervenční služby v oblasti zdravotnictví a členkou paliativního týmu IKEM. Aktivně se svými prezentacemi účastní přednáškových seminářů v tematice osvěty sociální a zdravotně sociální práce, syndromu vyhoření, etiky ve zdravotnictví, práce s agresivním pacientem, a dalšími. Svými články přispívá do odborných publikací.

closepopup
Mgr. Jan BartošELPIDA

Mgr. Jan Bartoš / Elpida, o.p.s./ vede dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory v Praze od roku 2008. Profesně vzdělává lektory v akademii Senior Friendly Teacher a společně s týmem vyvíjí e-learningovou platformu pro osamělé seniory.

Mgr. Jan BartošELPIDA

Mgr. Jan Bartoš / Elpida, o.p.s./ vede dvě vzdělávací a kulturní centra pro seniory v Praze od roku 2008. Profesně vzdělává lektory v akademii Senior Friendly Teacher a společně s týmem vyvíjí e-learningovou platformu pro osamělé seniory.

closepopup
JUDr. Lucie TrnkováŘeditelka | Pečovatelská služba Prahy 6
JUDr. Lucie TrnkováŘeditelka | Pečovatelská služba Prahy 6
closepopup
Martina GalbováManager | Anděl na drátě | Linnet eu s.r.o.
Martina GalbováManager | Anděl na drátě | Linnet eu s.r.o.
closepopup
MUDr. Marián Hošekmístostarosta MČ Praha 6
MUDr. Marián Hošekmístostarosta MČ Praha 6
closepopup
Ing. David Sedláček, Ph.D.

David Sedláček působí jako odborný asistent a výzkumník na FEL, ČVUT v oblasti virtuální a rozšířené reality na katedře počítačové grafiky a interakce, kde vede laboratoř virtuální reality. Se svými studenty realizuje projekty primárně z oblasti využití XR technologií pro seriózní aplikace kombinující prvky tréninku, výuky a her.

Ing. David Sedláček, Ph.D.

David Sedláček působí jako odborný asistent a výzkumník na FEL, ČVUT v oblasti virtuální a rozšířené reality na katedře počítačové grafiky a interakce, kde vede laboratoř virtuální reality. Se svými studenty realizuje projekty primárně z oblasti využití XR technologií pro seriózní aplikace kombinující prvky tréninku, výuky a her.

closepopup
Mgr. Veronika VolgemutováASISTENČNÍ JEDNOROŽEC Z.S.

Veronika se svou organizací Asistenční jednorožec již pátým rokem cestuje do domovů seniorů a hospiců a věnuje se kontaktní terapii. Tým tvoří kůň Sagi a poninka Elis. Pomohli velkému počtu seniorů a klientů v paliativní péči, ujeli několik tisíc kilometrů.

Mgr. Veronika VolgemutováASISTENČNÍ JEDNOROŽEC Z.S.

Veronika se svou organizací Asistenční jednorožec již pátým rokem cestuje do domovů seniorů a hospiců a věnuje se kontaktní terapii. Tým tvoří kůň Sagi a poninka Elis. Pomohli velkému počtu seniorů a klientů v paliativní péči, ujeli několik tisíc kilometrů.

closepopup
Mgr. Magda Dohnalovámanažerka Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Mgr. Magda Dohnalovámanažerka Institutu vzdělávání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
closepopup
Ing. Anastasia KláskováHead of Digital Care, Icontio ltd.
Ing. Anastasia KláskováHead of Digital Care, Icontio ltd.
closepopup

Pro koho je akce určená?

Zdravotnický personál
Zdravotnický personál

Studujete VOŠ či již hledáte práci? Podívejte se na možnosti zaměstnání na jednom místě.

Pečující osoby
Pečující osoby

Přijďte a udělejte si komplexní představu o možné péči a službách.

Profesionály
Profesionály

Rozšiřte si obzory o novinkách a trendech v péči o seniory.

Pre-seniory
Pre-seniory

Rozšiřte si obzory o novinkách a trendech v péči o seniory.

Představí se Vám více než 50 vystavovatelů.

Domovy pro senioryVystavovatel

Proč se zúčastnit? Navážete kontakty s potenciálními zaměstnanci, dodavateli i klienty.

Domovy pro senioryVystavovatel

Proč se zúčastnit? Navážete kontakty s potenciálními zaměstnanci, dodavateli i klienty.

closepopup
Služby a produkty pro senioryVystavovatel

Rozvážíte jídlo, uklízíte, děláte masáže? Nebo prodáváte zdravotnický materiál? Přijďte představit své produkty a služby.

Služby a produkty pro senioryVystavovatel

Rozvážíte jídlo, uklízíte, děláte masáže? Nebo prodáváte zdravotnický materiál? Přijďte představit své produkty a služby.

closepopup
Domácí péčeVystavovatel

Pečujete o seniory přijďte představit vaši společnost.

Domácí péčeVystavovatel

Pečujete o seniory přijďte představit vaši společnost.

closepopup

Adresa festivalu | ČVUT – CIIRC