Zajímají vás fyzioterapie, způsoby financování, inspirace  a inovace v oblasti péče o seniory? Pokud ano, zveme Vás na Senior Care Fest!

Festival je rozdělen do dvou hlavních částí, tedy výstavní a přednáškové časti. Výstavní část nabídne prezentaci různých vystavovatelů věnujících se péči o seniory, jako jsou domovy pro seniory, pečovatelské služby nebo dodavatelé zdravotnických materiálů, vybavení a dalších služeb pro domácnost. 

Přednášková část programu představí nejnovější legislativu a možnosti financování péče o seniory. Představeny zde budou také nové výzkumy i případové studie, jež se zabývají tématy péče o starší generace.