Praxe

Paliativní péče

MUDr. Jitka Polišenská | IKEM | 10 min

Jak se neupečovat k smrti

Mgr. Iveta Krčová | IKEM | 10 min

Využívání asistivních technologií v socialních službách.

Mgr. Viktor Kubát, MBA | Dohled na dosah, z.s. | Ing. Kristyna Hejdová | 20 min

Sociální práce se seniory ve velkém zdravotnickém zařízení

Mgr.Jana Vargová | Fakultní nemocnice Motol | 10 min

Age Irrelevance: funkční stav a kompenzace

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. | Gerontologické centrum | 20 min

Aktivizace seniorů ve virtuální realitě

Martin Kotek | Asociace virtuální a rozšířené reality | 20 min

Stravování seniorů z pohledu nutričního specialisty

Mgr. Hedvika Jakešová | 20 min

Specifika rekonstrukcí historických budov pro sociální péči

Ing. arch. Tomáš Eckschlager | Architekt Prokonstrukt/Senlife/ČVUT | 10 min

Domácí zdravotní péče – důležitý pilíř zdravotnictví

Ing. Jakub Zahradníček | Geria s.r.o. | 20 min


Věda

Učení, paměť a věk: čelíme výzvám stáří

Prof. RNDr. Aleš Benjamín Stuchlík, PhD., DSc. | Akademie věd České republiky | 60 min

Kognitivní trénink seniorů ve virtuálním městě

Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD. | Národní ústav duševního zdraví | 20 min

Asistovní technologie z pohledu vědce

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. | ČVUT | 10 min

Virtuální realita: (a)socializační nástroj

Mgr. Denisa Lešková | Univerzita Karlova | 10 min

Balanční cvičení pro seniory

Ing. David Sedláček, Ph.D. | ČVUT | 10 min


Ostatní témata

Nová vize seniorské politiky |Aktivní stárnutí a podpora seniorů

Mgr. Jana Řeháková Fučíková \ Ministerstvo práce a sociálních věcí | 40 min 

Starosti seniora ve 21. století

Mgr. Soňa H. Morawitzová | NADACE KRÁSA POMOCI | 15 min

Mezigenerační soužití – studenti a senioři pod jednou střechou

JUDr. Lucie Trnková | Pečovatelská služba Prahy 6 | 10 min

Život začíná po šedesátce

Mgr. Jan Bartoš | ELPIDA | 10 min

Anděl na drátě – prodloužení plnohodnotného života v domácím prostředí

Martina Galbová | Linnet eu s.r.o. | 10 min

Zkušenosti s aktivizačními programy pro seniory v MČ Praha 6

MUDr. Marián Hošek | místostarosta MČ Praha 6 | 10 min